Behandling av personuppgifter.

Hos oss kan du känna dig trygg.


Vi vill vara så transparanta som möjligt med hur vi behandlar dina personuppgifter till dig som är kund hos oss. Vi vill att du ska känna dig trygg med att vi bara behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och med de personuppgifter vi får äran att skapa i form av bilder.

Till våra privatpersoner som är kunder hos oss

 När du som privatperson kommer till oss får du efter genomförd fotografering själv välja om vi ska lagra dina bilder på ett säkert sätt eller ta bort dem. Så länge vi sparar dina bilder sparar vi också dina personuppgifter som du lämnat så att vi kan kontakta dig om vi behöver. Det kan till exempel vara när en tidsgräns för lagring har nåtts så att vi kan informera dig om det. Vi skapar personuppgifter hos oss och vi lagrar dessa säkert. När du kommer till oss får du mer information om vår bildhantering och lagring så att du kan känna dig trygg. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter blir här avtal då vi utför bokade fotograferingstjänster åt dig, för lagring så använder vi idag samtycke.

Till arbetsgivare och företag som anlitar oss

För dig som är arbetsgivare/företagare och ger oss företagsuppdrag har vi kunskap om GDPR och hur du som arbetsgivare ska tänka kring fotografering av din personal. Vi hjälper dig också med information om vad som är viktigt för dig att veta gällande din och vår bildhantering och vårt samarbete och hjälper dig med samtyckes-blanketter till de fotograferade anställda när du behöver det. Vi tillhandahåller också personuppgiftsbiträdesavtal, då Fotofabriken blir personuppgiftsbiträde till företaget som ger oss i uppdrag att genomföra till exempel personalfotografering. Vi är alltid behjälpliga med information och hantering av samtycke under fotografering och har en rutin för detta hos oss. Detta ingår i vår service till dig.

Viktig information till alla våra kunder

Vi använder enbart de personuppgifter som lämnas till oss för att kunna genomföra de tjänster som du har bokat hos oss och om annan lagstiftning kräver så, så som bokföringslagen vid fakturering. Vi är också mycket noggranna med hur vi behandlar de personuppgifter vi skapar. Alla våra bilder förvaras alltid med högsta säkerhet. Vi har därför tillexempel valt att inte lagra i molnlösningar utan investerat i en intern server fysiskt på plats i ett låst skåp hos oss. Vi har också en back-up-lösning internt. Vi vill helt enkelt säkerställa att åtkomsten till våra bilder stannar hos oss på Fotofabriken.

Vi har specifik GDPR-kunskap inbyggd i vår organisation då vår ansvariga kontaktperson samtidigt har styrelseuppdrag där hon under ett par års tid aktivt arbetat med att utreda GDPR och fotografering och har flera uppdrag där hon hjälper andra företag i andra branscher med GDPR implementering. Fotofabriken har vidtagit nödvändiga organisatoriska och IT-tekniska förändringar för att anpassa vår verksamhet till GDPR.

Du har rätt att få vissa uppgifter raderade och ändrade om det är något som blivit fel. Vill du ändra en personuppgift, ta bort eller bara veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kontaktar du bara oss via vår kontaktperson. Om du upplever att någon del i informationen är otydligt tar du också en kontakt så att du kan få tydlig information så att du förstår hur vi behandlar personuppgifter, det har du rätt till.

Ansvarig kontaktperson Fotofabriken:
Linda Hallgren
E-post:
Telefon: 011 - 167030    (+ 46 11 167030)

Varför gör vi det här?

Syftet med de nya reglerna kring företag och organisationers personuppgiftsbehandling är att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert och transparent sätt som ger dig som privatperson kontroll över dina personuppgifter. Internetbedrägerier ökar hela tiden och en av anledningarna är att personuppgifter stjäls över internet. EU anser av den anledningen och andra anledningar att vi behöver skydda den personliga intergiteten och höja upp säkerheten kring hur företag och myndigheter hanterar personuppgifter. Det är ett klokt beslut. Det är för din skull vi gör det.