Content Marketing - bilden i fokus

Linda Hallgren 19 maj 2017

För privatpersoner är bilden given. Alla vi i våra privata liv har en relation till våra bilder som omger oss, oavsett om det är fotografier eller planscher. De hänger i vårt allra käraste - i vårt hem och har en plats i våra liv. För företagen har bilden varit viktig länge men kanske har den inte alltid hamnat i fokus. De måste sälja, ha ett koncept, en logga, en slogan, en hemsida och jobba i sociala medier. Bilden på fika-rasten blir lätt ganska betydelselös om det bara är den hela tiden. Det roligaste jag sett i marknadsföringsväg måste nog vara företaget som på sin hemsida hade mörka bilder tagna med mobilen över ett konferensrum med en bildtext som sa välkommen till våra ljusa fräscha lokaler... Hm, just don´t.

Idag har bildens betydelse blivit en annan. Du behöver vara professionell hela vägen - också i bild. Hemsidan ska vara snygg och ljus med proffsigt språk och texter som säljer. Bilderna måste hålla samma professionella klass. Det är det ena. Den personliga touchen är den andra. Om du säljer skruvar - visa inte skruven - så vida du inte tillhör ett marknadssegment som har en specialistskruv för fordonsintrustrin, är ensam om det och världsledande. Skapa istället en känsla som får mig att känna att det är roligt och lätta att använda skruven, då landar du rätt. Är du en mindre lokal aktör eller stor men har lokal marknad - visa vem du är, var noga med det och visa vart du finns. Här betyder bilder på de som jobbar och driver företaget väldigt mycket och lokala bilder som visar vart du/ni finns. Är du inom en förtroendebransch (vem är inte det?) har det också en stor betydelse.

Den digitala världen är en egen levande organism/värld jämte den fysiska. Länge har relationens betydelse lyfts upp och behovet av ett stort kontaktnät. Fortfarande är det viktigt. Det första intrycket sker dock inte där idag. Det första intrycket med den nya kunden sker idag på webben - så för alla dina framtida kunder som ännu inte träffat dig - hur vill du att de ska uppfatta dig? Vilket intryck vill du att den som träffar dig på nätet ska få? Det är viktigt hur du ser ut i design, bild och text, att du förmedlar den känsla och de budskap du vill. Intryckstyrning är den nya tidens competitive advantage/marknadsfördelar. Den som spelar det här spelet rätt kommer att få fördelar av det när den blivande kunden väljer mellan 5 olika leverantörer på webben. Vem väljer dig?

www.bildbanken.se
www.reflx.se